top of page
JkB_13638.jpg
Järfälla Manskör adventskonsert

Körens historia

Körens historia

1920

Kören Echo

I skriften "Berättelse över Järfälla Manskörs 60-åriga verksamhet" som kören framställde 1980 så kan man läsa:"På ett lockoutmöte i Folkets hus, Kallhäll, år 1920 väcktes en fråga om bildandet av en manskör. Den, som väckte frågan, var vår nu framlidne sångarbroder Oskar Nilsson, en gammal sångare från Bolinderkören i Stockholm, och frågan klingade inte ohörsammad.En söndag fram på vårkanten samlades några av de intresserade ner hos målarmäster Gistav Sundberg i Stäket och där bildades, fastän under annat namn, den nuvrande kören och skrev in i Manskörssångens annaler. Som ledare för kören valdes målarmästere Sundberg.Körens första namn var Echo."

1923

Bolinders sångkör

1923 inträdde kören i Stockholms sångarförbund under namnet Bolinders sångkör, och kören var därmed officiellt skapad.

Järfälla Manskör adventskonsert

1930-talet

Järfälla Manskör

1930-talets depression slog hårt mot industrin och därmed också för sångarna i Bolinders sångkör, och i början av 30-talet förde kören en tynande tillvaro. Men 1935 samlade man ihop flera av sångarbröderna igen, förstärke med nya sångare från närliggande orter och döpte därmed om sig till Järfälla Manskör.

bottom of page